idare-hukuku-22

İdare hukuku idarenin yapmış olduğu işlemlerin ve eylemlerin sınır çizgilerini belirleyen hukuk dalıdır. Emsal Hukuk Bürosu olarak idare hukuku alanında yaşamış olduğunuz uyuşmazlıklarda uzman ekibimizde idare hukuku avukatı arayışınızda sizlere destek oluyoruz. Zira idarenin işlem ve eylemlerinde hukuka uygun hareket etmesi zorunluluk arz etmektedir ve hukuka aykırı idari işlem ve eylemler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar haksız eylemin sonlandırılmasını veya bu işlem ve eylemler nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep edebilecektir. İdareye karşı açılacak davalar ve yapılacak itirazlarla ilgili idari yargılama usulü ayrıca düzenlenmiş olup idari davaların İdare Mahkemelerinde açılması gerekir. Genellik duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden inceleme gerçekleştirilmektedir. Bu neden hak kaybı yaşamamak ve usul düzenlemeleri nedeniyle hata yapmamak için alanında uzman bir idare hukuku avukatı ile ilerlemek sizin için en iyi yol olacaktır.

İdare avukatı ekibimizin vermiş olduğu hizmetler:

  • Kamulaştırma işlemlerine itiraz ve davaların takibi
  • İdari işlemlere itiraz ve dava takibi
  • İdarenin kusurlu eylemleri nedeniyle meydana gelen zararın tazmini için açılacak davaların takibi
  • İdari para cezalarına itiraz ve dava takibi
  • İmar uygulamalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ve imar davalarının takibi
  • İdari sözleşmeler, ihale sözleşmeleri nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin dava ve işlemlerin takibi
  • Memurlara ilişkin davaların takibi