finace2

Kiraya veren ve kiracılar arasındaki ilişkilere yönelik Emsal Hukuk Bürosu, kira hukuku avukatı olarak kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira alacaklarının takibi, kira sözleşmesinin feshi, kiracının ve kiralayanın tahliyesi, kira tespiti konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Kira Sözleşmelerine İlişkin İhtilaflar

Kira sözleşmeleri kapsamında çıkan ihtilaflar genellikle kiracıların kira bedellerini ödememesi, kiracının kiralananı tahliye etmemesi veya tahliye taahhüdü ihtilafları olabilmekle birlikte, kiraya verenin kiralanan yeri konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacı veya kira veren tarafından konutun yeniden inşası veya imar ihtiyacı hallerinde kira sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ihtilaflar olarak örneklendirilebilir. Avukatlarımız gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan her türlü ihtilafa ilişkin olarak hukuki hizmet sağlamaktadır.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu kapsamında, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Yürürlükten kaldırılmakla birlikte, 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmeleri fiil ve işlemlerine eski kanun, bu tarihten sonraki fiil ve işlemlere ise 6098 Sayılı kanun uygulanacaktır. Ancak temerrüt, sözleşmenin sona ermesi ve tasfiye konularına ilişkin olarak ise yeni Borçlar Kanunu uygulama alanı bulacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmelerine ilişkin meselelerin çözümünde, sözleşmenin 1 Temmuz 2012 tarihinden önce hazırlanıp hazırlanmaması önem kazanmakta olup, bu bağlamda yasal yollar kullanırken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.