ticaret-hukuku

Şirket kurulumları ve anasözleşmelerin hazırlanması, birleşme ve devralmalar, şirket genel kurullarının yapılması ve alt yapısının hazırlanması, ticari sözleşmelerin hazırlanması, ticaret şirketlerine hukuksal danışmanlık yapılması, Ticaret Hukukundan doğan davaların takibi, Haksız Rekabet davaları, ortaklıktan çıkma / çıkarılma, şirketin feshi,ticari işletmenin devri ve Ticaret Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

İş hukuku ya da şirketler hukuku olarak da bilinen ticaret hukuku, birçok ülkeye uygulanan bir hukuk sistemidir. Aynı zamanda ticaret ve satışla uğraşan kişilerin ve işletmelerin hakları, ilişkileri ve davranışları için geçerli olan hukukun bir organıdır. Genellikle medeni hukukun bir kolu olarak kabul edilir ve hem özel hukuk hem de kamu hukuku konuları ile ilgilenir.

Ticaret hukuku, pusulası dahilinde, ana ve temsilci gibi başlıklar içerir; kara ve deniz yoluyla taşıma; ticari nakliye; garanti; deniz, ateş, hayat ve kaza sigortası; borsa, kıymetli evrak, sözleşme ve ortaklık faturaları gibi. Ayrıca, kurumsal sözleşmelerin, işe alım uygulamalarının ve tüketici mallarının üretimi ve satışının düzenlenmesi de anlaşılabilir. Birçok ülke, ticaret hukukunun kapsamlı ifadelerini içeren medeni kanunlar kabul etmiştir.