Bireysel Danışmanlık Hizmeti

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, hukuki işlemlerin veya hukuki ilişkilerin gerçekleştirildiği fiziksel aleme alternatif olarak internet alemi yani sanal alem ortaya çıkmıştır. Artık neredeyse her türlü işlem yapılabildiği gibi hukuki danışmanlık hizmeti de sanal alem üzerinden yapılabilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz zarardan koruma amacının sanal alemin nimetlerinden faydalanarak daha kolayca gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu şekilde büyük sonuçlar doğurabilecek yanlışların yapılmasının önlenmesi, hukuki açıdan yol gösterilmesi ve zor görünen çetrefilli durumlarda çözüm bulunabilmesi vakit ve enerji kaybetmeden basitçe halledilebilir. Yapılması gerekenler sadece danışmanlık hizmeti istenen konuya dair içeriklerin ve iletişim bilgilerinin tarafımıza e-posta yoluyla iletilmesinden ibarettir. Danışmanlık hizmeti koşullarında anlaşılması halinde ise derhal çözüm aşaması için gerekli çalışmalar yapılır. Konu hakkında çıkarılan çözüm ve sonuçlar tarafınıza yine e-posta yoluyla, talep edilmesi halinde posta yoluyla iletilir.

Günümüzde iş kollarının ve mesleki faaliyetlerin çok fazla çeşitlilik göstermesi, bireylerin ya da kurumların belli başlı alanlarda uzmanlaşmaları sonucunu meydana getirmiştir. Hukuki danışmanlık hizmetini veren kişinin uzmanlığının konusu da bu alanlara dair özel ve genel hukuk kurallarıdır. Birey veya kurum belli bir alanda faaliyet göstermeyi amaç edinmiş olabilir, ancak bu durum ihtiyaç duyacağı hukuki bilgiye sahip olduğu anlamına gelmez. Zira hukukta her konuya dair özel düzenlemeler olsa da bazı genel veya daha temelde yer alan bilgilere de ihtiyaç duyulabilir. Hukuki danışman, bu vaziyette hem özel hem de genel hukuki bilgiye sahip olmasıyla birlikte hukuken yapılması gerekeni daha uzman bakış açısıyla görebilme imkanına sahiptir. Bu sebeple hukuki danışmanlık faaliyeti, birey veya kurumun hukuki menfaatini profesyonel ellere emanet etmesi anlamına gelmektedir.

Konuya bir de toplum açısından bakarsak, hukuki danışmanlık hizmetinin yaygınlaşması ekonomik ve sosyal hayatın hukuk düzenine daha uygun hale gelmesi ve bunun neticesinde toplumsal düzenin daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya bürünmesi sonuçlarını doğuracağı öngörülebilir.

Hukuki danışmanlık veya diğer konularda hukuki sorunlarınız için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.