Yurtdışı Danışmanlık

Hukuk kurallarının bir özelliği de, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması amacını taşıyan doğası sebebiyle zamanla değişime uğrayabilmesidir. Yeni çıkarılan ya da değişime uğrayan hukuk kurallarının, ortaya çıkan yeni durumların veya içtihatların ve terk edilen uygulamaların takibi bireylerin ve kurumların işlemleri açısından hayati önem taşır. Hukuki danışmanlık hizmetinin bir yönü de bu tarz durumları mesleği gereği takip etmek ve hizmet alanın hazırlıklı olmasını sağlamak veya hizmet alanı bu durumlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan korumaktır.

Büromuzda günümüz bireylerin hukuki işlemlerinin veya hukuki ilişkilerinin temeli konumundaki kanunlara ve en güncel yüksek mahkeme ya da uluslar arası mahkeme içtihatlarına hakim, alanında uzmanlaşmış bir hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi amaç edinmekteyiz.

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz, donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.